จะกำหนดโดเมนเฉพาะให้กับลิงก์ทั้งหมดของฉันบนหน้าของฉันในรูปแบบ HTML ได้อย่างไร