จะแทนที่การตั้งค่าขนาดหน้าจอ 85% ของ windows () ใน R ได้อย่างไร

windows(width=1920, height=1080, xpos=3840, ypos=0, rescale="fit")
 #define Resize     0x00000080L
 #define Maximize   0x00000100L
 #define CanvasSize 0x00200000L
 #define StandardWindow (Titlebar|Closebox|Resize|Maximize|Minimize)