ฉันจะแยกชื่อไฟล์ที่มีนามสกุล dat ใน python ได้อย่างไร

 file = os.path.basename(path) 
filename = file.split(".")[0]
if file.endswith('.dat'):
    filename = file[:-4]