ทำไมค่าส่วนกลางไม่เปลี่ยนแปลงเมื่ออ่านจากโมดูลอื่น