มีวิธีใดในการเพิ่มตัวดัดแปลงประเภทที่กำหนดเองให้กับ c # หรือ c ++?

public enclosed int num = {0, 5, 10};
public class enclosed<T> {
  private T min {get;}
  private T max {get;}
  private T val {get;}
  
  public enclosed(T min, T val, T max)
  {
    ...
  }
}