ระบบนำทางแท็บแบบไดนามิกโดยใช้ Angular 2

router.config([
  { 'path': '/', 'component': IndexComp },
  { 'path': '/user/:id', 'component': UserComp },
]);