รีเซ็ต CSS เป็นสถานะเริ่มต้น

html,body,div,span,object,iframe,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,blockquote,pre,abbr,address,cite,code,del,dfn,em,img,ins,kbd,q,samp,small,strong,sub,sup,var,b,i,d
l,dt,dd,ol,ul,li,fieldset,form,label,legend,table,caption,tbody,tfoot,thead,tr,th,td,article,aside,figure,footer,header,hgroup,menu,nav,section,menu,time,mark,audio,video{background:transparent;border:0;font-size:100%;list-style:none;margin:0;padding:0;outline:0;vertical-align:baseline;}