วิธีการตั้งค่า PYTHONPATH สำหรับเครื่องมือทั้งหมดใน Vscode (บน Windows)

@echo off
set PYTHONPATH=%cd%
"%LOCALAPPDATA%\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe"
PYTHONPATH=.\