วิธีติดตั้งแพ็คเกจบนสภาพแวดล้อม conda ด้วย python เวอร์ชันเฉพาะ

name: py37_opencv
channels:
  - conda-forge
  - defaults
dependencies:
  - python=3.7
  - opencv
conda env create -n py37_opencv -f opencv.yaml