เพิ่มพฤติกรรมแบบไดนามิกบนส่วนประกอบใน QML

  Behavior on color{ 
    id:behavior
    enabled:false;
    ColorAnimation {}
  }
  Rectangle{
    id:rect 
    Component.onCompleted: rect.setBehavior = behavior; // it's wrong expression 
  }