เพื่อเค้นพอร์ตส่งโดยไม่มีการเข้ารหัสแนะนำ

<configuration>
 <system.net>
  <connectionManagement>
   <add address="www.contoso.com" maxconnection="20" />
   <add address="*" maxconnection="10" />
  </connectionManagement>
 </system.net>
</configuration>