เราสามารถอัปเดตประเภทข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ (เช่นรายการ) ภายในฟังก์ชันโดยไม่มีคำหลักทั่วโลกใน python ได้หรือไม่

foo = 5
bar = foo

def update_foo():
  global foo
  foo += 3

print(foo, bar) # 5 5
update_foo()
print(foo, bar) # 8 5
foo = [5]
bar = foo

def update_foo():
  # "global foo" has no effect one way or the other here
  foo[0] += 3

print(foo, bar) # [5] [5]
update_foo()
print(foo, bar) # [8] [8]