เรียกใช้ฟังก์ชันเมื่อคลิกเหตุการณ์ใน Angular 2

<button ng-click="myFunc()"></button>
app.controller('myCtrl', ['$scope', function($cope) {
    $scope.myFunc= {
        console.log("function called");
    };
}]);